ترموستات

حالت نمایش:
ترموستات فن کوئل مدل TDS21-AC2
820,000تومان

طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای و بزرگ صفحه لمسی خازنی با کیفیت بالا دارای LCD  زمینه یخی و آیتم های نمایشی مشگی کاربری آسان برای تمام سنین ظرفیت قطع جریان تا 5 امپرعملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation دارای سه دور مختلف فن – کم /متوسط / زیاد و حالت اتوماتیک قابلیت زمانبندی  on/off به صورت روزانه یا هفتگیقابلیت عملکرد به صورت ..

ترموستات فن کوئل مدل TDS21WIFI-AC2
1,180,000تومان

قابلیت کنترل توسط وایفای از راه دور بدون نیاز به هیچ ماژولی دارای اپلیکیشن سیستم عامل android و ios طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای و بزرگ صفحه لمسی خازنی با کیفیت بالا دارای LCD  زمینه یخی و آیتم های نمایشی مشگی ظرفیت قطع جریان تا 5 امپرکاربری آسان برای تمام سنین عملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation دارای سه دور مختلف فن – کم /متو..

ترموستات فن کوئل مدل TDS23-AC2
890,000تومان

قابلیت نصب تو کار در قوطی های استاندارد اروپاقابلیت عملکرد به صورت PIPE2  و 4PIPEقابلیت زمانبندی  on/off به صورت روزانه یا هفتگیدارای سه دور مختلف فن – کم /متوسط / زیاد و حالت اتوماتیک عملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation ظرفیت قطع جریان تا 5 امپرکاربری آسان برای تمام سنین دارای LCD  زمینه یخی و آیتم های نمایشی مشگی صفحه لمسی خاز..

ترموستات فن کوئل مدل TDS23WIFI-AC2
1,150,000تومان

قابلیت کنترل توسط وایفای از راه دور بدون نیاز به هیچ ماژولی دارای اپلیکیشن سیستم عامل android و ios طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای و بزرگ صفحه لمسی خازنی با کیفیت بالا دارای LCD  زمینه یخی و آیتم های نمایشی مشگی کاربری آسان برای تمام سنین ظرفیت قطع جریان تا 5 امپرعملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation دارای سه دور مختلف فن – کم /متو..

ترموستات فن کوئل مدل TGP51-AC2
980,000تومان

طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای و بزرگ صفحه لمسی خازنی با کیفیت بالا دارای LCD  زمینه مشکی و آیتم های نمایشی سفیدکاربری آسان برای تمام سنین ظرفیت قطع جریان تا 5 امپرعملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation دارای سه دور مختلف فن – کم /متوسط / زیاد و حالت اتوماتیک قابلیت زمانبندی  on/off به صورت روزانه یا هف..

ترموستات فن کوئل مدل TGR87W-AC2.SL
1,180,000تومان

طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای گردصفحه لمسی خازنی با کیفیت بالا تنوع در چهار رنگ مختلف ظرفیت قطع جریان تا 5 امپرکاربری آسان برای تمام سنین عملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation دارای سه دور مختلف فن – کم /متوسط / زیاد و حالت اتوماتیک قابلیت زمانبندی  on/off به صورت روزانه یا هفتگیقابلیت عملکرد به صورت PIPE2  و 4PIPEقابلیت نصب ..

ترموستات فن کوئل مدل TGR87WIFIAC2.SL
1,350,000تومان

قابلیت کنترل توسط وایفای از راه دور بدون نیاز به هیچ ماژولی دارای اپلیکیشن سیستم عامل android و ios طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای گردصفحه لمسی خازنی با کیفیت بالا تنوع در چهار رنگ مختلف ظرفیت قطع جریان تا 5 امپرکاربری آسان برای تمام سنین عملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation دارای سه دور مختلف فن – کم /متوسط / زیاد و حالت اتوماتیک قابل..

ترموستات فن کوئل مدل TGT70-AC2
1,020,000تومان

طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای و بزرگ صفحه لمسی خازنی با کیفیت بالا دارای LCD  زمینه مشگی و آیتم های نمایشی سفید کاربری آسان برای تمام سنین ذخیره تنظیمات انجام شده هنگام خاموش کردن ترموستات ظرفیت قطع جریان تا 5 امپر زماندهی عملکرد بصورت روزانه و ماهیانه عملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation دارای سه دور مختلف فن – کم /متوسط / زیاد ..

ترموستات فن کوئل مدل TGT70WIFI-AC2
1,580,000تومان

قابلیت کنترل توسط وایفای از راه دور بدون نیاز به هیچ ماژولی دارای اپلیکیشن سیستم عامل android و ios طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای و بزرگ صفحه لمسی خازنی با کیفیت بالا دارای LCD  زمینه مشگی و آیتم های نمایشی سفید کاربری آسان برای تمام سنین ظرفیت قطع جریان تا 5 امپرذخیره تنظیمات انجام شده هنگام خاموش کردن ترموستات عملکرد در سه مد Heat ..

ترموستات فن کوئل مدل TOL43-AC2
550,000تومان

230V,3A. 2 pipeLCD button type Fan coil controllable..

ترموستات فن کوئل مدل TOL63R-AC2
800,000تومان

طراحی زیبا و مدرن با صفحه نمایش شیشه ای و بزرگقابلیت کنترل از طریق ریموت کاربری آسان و منوی کاربر پسند عملکرد در سه مد Heat / cool /ventilation دارای سه دور مختلف فن – کم /متوسط / زیاد و حالت اتوماتیک قابلیت زمانبندی  on/off به صورت روزانه یا هفتگیظرفیت قطع جریان تا 5 امپرقابلیت عملکرد به صورت PIPE2  و 4PIPEقابلیت نصب تو کار در قوطی های ا..

ترموستات فن کوئل مدل TXM10-AC2
320,000تومان

Mechnical fan coil thermostats. 2 pipe230V,3Amp..

ترموستات گرمایش از کف savekey
750,000تومان

خصوصیات ترموستات گرمایش از کف: savekeyo صفحه تمام لمسیo قابلیت کنترل توسط ریموت IRo کنترل خاموش / روشن اتوماتیک با برنامه در 7 روز هفته و 24 ساعت و تامین ماکزیمم 6 دوره حرارتی در طولیک روزo هر دوره زمانی فقط میتواند یک درجه حرارت را کنترل کند.o حالت تنظیم دستی دارد.o سنسور تصحیح کار و عملگر ریست دارد.o ضد یخ زدگی و حفاظت در برابر حرارت بالاo محدودی..

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)